Pokonaj warrozę

Autor: Paweł Chorbiński
Data wydania: 2018
Wydawnictwo: Bee & Honey
Liczba stron: 98
Kategoria: literatura fachowa
Dostępność: dostępna

Od redakcji: Kompleksowe i bardzo aktualne kompendium wiedzy na temat najpoważniejszego w tym momencie zagrożenia, z jakim przyjdzie się zmierzyć każdemu pszczelarzowi. Książka zawiera informacje na temat biologii warrozy, sposobów oceny stopnia porażenia oraz najnowszych leków i metod walki z pasożytem.

Recenzja Akademii: Bardzo dobra pozycja, napisana z myślą o pszczelarzach. Aktualna i nastawiona na praktyczne podejście do tematu walki z pasożytem Varroa destructor. Autor opisuje w niej różne metody walki z warrozą. Zwraca uwagę na konieczność monitorowania pasożyta i dostosowania sposobów leczenia do jego inwazji. Przestrzega przed schematami i rutyną w leczeniu rodzin pszczelich. Zaleca włączenie monitoringu porażenia warrozą jako stałą czynności nowoczesnej gospodarki pasiecznej.

Newsletter: