Kurs pszczelarski

Zapisy na rok 2021 zostały już zamknięte. Osoby zainteresowane 10-miesięcznym kursem pszczelarskim w roku 2022 prosimy o zostawienie swojego maila (ZAPISZ SIĘ). Zainteresowani kolejną edycją kursu zostaną poinformowani o rozpoczęciu zapisów drogą mailową. Zapraszamy również na Mini Kursy w maju i w czerwcu.

10 MIESIĘCZNY KURS PSZCZELARSKI


 Kurs przygotowaliśmy w taki sposób, aby przekazać Ci prawdziwą wiedzę i praktykę pszczelarską. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy bycie pszczelarzem i hodowla pszczół stają się coraz trudniejsze. Będziesz wraz z ekspertami Akademii przez cały sezon (od lutego do listopada spotykając się raz w miesiącu) prowadzić wydzielona specjalnie na potrzeby kursu pasiekę. W ten sposób umożliwiamy poznanie metod jakie stosują profesjonalni pszczelarze zarówno w małych przydomowych pasiekach, jak również dużych gospodarstwach pasiecznych. Zajęcia praktyczne przeplatają się z teoretycznymi, w taki sposób, abyś zdobytą na sali wykładowej wiedzę mógł zweryfikować w praktyce przy otwartym ulu. Podczas zajęć rozwiązywane są problemy oraz udzielane odpowiedzi na pytania, które prędzej czy później pojawią się na początku Twojej drogi. Zapraszamy na kurs, który uczy jak komfortowo i bezpiecznie pracować z pszczołami. Uczymy sposobu myślenia, który pomoże Ci zostać świadomym hodowcą pszczół, czyli prawdziwym pszczelarzem.

Będziesz mógł założyć i z powodzeniem prowadzić własną pasiekę. Nagrodą za czas poświęcony na naukę będą zdrowe rodziny pszczele oraz własny miód.

Zapisz się

Do kogo skierowany jest kurs?
Na kurs zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą założyć pasiekę oraz tych którzy opiekują się pszczołami od niedawna.

Jak się zapisać?
Jeśli chcesz się zapisać na kurs kliknij ZAPISZ SIĘ
Jeśli masz pytania skontaktuj się drogą mailową: kurs@akademia-pszczelarza.pl

Po dokonaniu zapisu na kurs otrzymasz maila potwierdzającego zapis do grupy mailingowej Akademii Pszczelarza.
Sprawdź czy nie wpadł do skrzynki SPAM !

Zaakceptuj go, aby otrzymywać wszystkie informacje związane z kursem. Poczta elektroniczna to droga, którą najczęściej będziemy kontaktować się z naszymi kursantami.


✔ Jeśli wybrałeś przelew na konto jako sposób płatności, spodziewaj się
faktury proformy, którą otrzymasz w tym samym dniu drogą mailową. 

✔ Jeśli wybrałeś Payu jako sposób płatności, spodziewaj się faktury rozliczeniowej,
którą otrzymasz w ciągu trzec dni roboczych również drogą mailową.

Jeśli po zapisaniu się, nie otrzymałeś wymienionych wyżej maili ,
skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo

✉ biuro@akademia-pszczelarza.pl ✆ tel.516-828-632
Sprawdzimy co poszło nie tak.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest dokonanie wpłaty.
(wpłaty należy dokonać do 21 dni od daty zapisu)Wykaz przedmiotów - kurs 2021

Zajęcia teoretyczne:

 • Podstawy pszczelarstwa 
 • Biologia rodziny pszczelej
 • Podstawy genetyki i praca hodowlana 
 • Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia pasieki 
 • Rośliny miododajne 
 • Choroby pszczół i ich zwalczanie
 • Całoroczna gospodarka pasieczna 
 • Sprzęt pasieczny – co wybrać? 
 • Pozyskiwanie produktów pszczelich 

Zajęcia praktyczne:

 • Bieżące prace w pasiece w danym miesiącu
  (od pierwszego przeglądu wiosennego do przygotowania rodzin do zimowli)
 • Wychów matek pszczelich i sposoby ich wymiany
 • Metody monitorowania stanu porażenia pasożytem Varroa
 • Praktyczne metody zwalczania chorób 
 • Tworzenie i opieka nad odkładami 
 • Metody powiększania pasieki 

Dodatkowe informacje:

☑ terminy zjazdów będą dostępne już w listopadzie na naszej stronie internetowej oraz przesłane mailem do osób zapisanych.

☑ dokładany harmonogram wszystkich zjazdów wraz z wykazem przedmiotów oraz informacją o prowadzących
dostępny będzie w styczniu.

☑ kurs obejmuje 10 spotkań (raz w miesiącu) od lutego do listopada.
Zajęcia praktyczne rozpoczynają się w marcu i odbywają się do września.

☑ W lipcu organizujemy dodatkowy nieobowiązkowy zjazd w formie
wycieczki do największego w Polce producenta sprzętu pszczelarskiego. 

☑ celem kursu jest nauka praktycznego pszczelarstwa oraz
umiejętności, które pozwolą na założenie i prowadzenie zdrowej
pasieki w sposób świadomy.

☑ po zakończeniu każdego przedmiotu kursanci otrzymują skrypt 
podsumowujący najważniejsze zagadnienia.

☑ dla kursantów dostępny jest również test, dzięki któremu mogą
sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę zdobytą podczas zajęć.

☑ Skrypty oraz testy, będą zamieszczane na indywidualnych kontach kursowych na stronie Akademii Pszczelarza.

 • Przemysław Szeliga

  Mistrz pszczelarski, a przede wszystkim miłośnik pszczół, praca z pasją to jego metoda na sukces. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów, od lat edukuje pszczelarzy zarówno początkujących jak i zaawansowanych. Zaangażowany społecznie, działa na rzecz integracji środowiska pszczelarskiego i upowszechniania wiedzy na temat znaczenia roli pszczoły miodnej w społeczeństwie. Prowadzi własną pasiekę hodowlaną opartą na jednej z najtrudniejszych metod hodowlanych, która umożliwia pozyskanie matek pszczelich najwyższej jakości. Wymagający i krytyczny wobec siebie i innych jest mentorem wielu pszczelarskich dusz. Uczy prowadzenia gospodarki pasiecznej opartej na myśleniu.

 • PROF. DR HAB. JERZY DEMETRAKI-PALEOLOG

  Specjalista w zakresie hodowli, genetyki i biologii pszczół. Od 40 lat wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pełnił funkcje redaktora naczelnego „Journal of Apicurtural Science”, członka Rady Naukowej Polskiego Związku Pszczelarskiego, Rady Hodowlanej Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt - hodowla pszczół, zespołu rzeczoznawców Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw programów nauczania oraz podręczników (Apidologia), grupy roboczej ds. Ochrony zasobów genetycznych pszczół (Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt). Był konsultantem programu hodowlanego “Apisystem”. Współtwórca i wykładowca programów ustawicznego szkolenia zawodowego dla pszczelarzy oraz wieloletni wykładowca (hodowla, selekcja, biologia pszczół) kursów i szkoleń na poziomie regionalnym, wojewódzkim, resortowym, krajowym i zagranicznym, w tym finansowanych ze środków UE. Współautor rozdziałów w podręcznikach akademickich i dla pszczelarzy praktyków oraz autor artykułów popularno-naukowych w pszczelarskiej prasie branżowej w zakresie genetyki, selekcji i hodowli pszczół.

 • DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW KOŁTOWSKI, PROF. NADZW. INSTYTUTU OGRODNICTWA

  Pracownik naukowy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Kierownik Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. Autor lub współautor ponad 280 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu botaniki pszczelarskiej, zapylania roślin, wartości pszczelarskiej roślin miododajnych oraz bioróżnorodności pożytków pszczelich. Członek Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, a w latach 2016-2019 jego Prezes. Członek International Commission for Plant-Pollinator Relationships. Ekspert MRiRW do spraw zachowania bioróżnorodności roślin uprawnych w zakresie roślin miododajnych. Członek komitetu redakcyjnego Journal of Apiculture Science, a od 2018 roku Redaktor Naczelny tego czasopisma. Autor haseł botanicznych w Encyklopedii Pszczelarskiej oraz Wielkiego Atlasu Roślin Miododajnych, za który otrzymał złoty medal w kategorii General Interest Books na Światowym Kongresie Pszczelarskim Apimondia 2007 w Sydney w Australii. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” oraz medalem im. ks. dr Jana Dzierżona za zasługi na rzecz pszczelarstwa.

 • DR N. WET. ANNA GAJDA

  Kierownik Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jest lekarzem weterynarii i doktorem nauk weterynaryjnych. Jej praca doktorska traktuje o zakażeniu N. ceranae i wirusem choroby czarnych mateczników. Od 11 lat prowadzi badania patogenów pszczół oraz uczy studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej o chorobach owadów użytkowych. Prowadzi bardzo liczne kursy i szkolenia z zakresu patologii pszczelej dla pszczelarzy oraz lekarzy weterynarii w Polsce i za granicą. Jest członkiem Executive Committee międzynarodowego stowarzyszenia COLOSS (Prevention of honeybee Colony Losses), jak również członkiem Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem-założycielem Research Network for Sustainable Bee Breeding. Jest współautorką między innymi Narodowej strategii Ochrony Owadów Zapylających, Atlasu Chorób Pszczół, książki No Bees No Life oraz Phylogenetics of Bees jak również przeszło 50 innych publikacji. Wiedzę z zakresu apipatologii i szeroko pojętego pszczelarstwa poszerzała na licznych stażach i szkoleniach krajowych i zagranicznych w wiodących Europejskich ośrodkach.

 • Monika Leleń

  W pszczelarstwie odnalazła sposób na realizację siebie. Zawsze stawia przed sobą ambitne cele i szybko je realizuje. Zawodowo zajmuje się hodowlą matek pszczelich, szczególnie koncentrując się na procesie unasieniania. Jest przedstawicielem młodego pokolenia inseminatorów, którzy wiedzę w tej dziedzinie czerpią na całym świecie. Monika Leleń doskonale łączy w pszczelarstwie dorobek poprzednich pokoleń z najnowszymi narzędziami, jakie oferuje współczesność. Poza sezonem hodowlanym często prowadzi warsztaty doszkalające dla pszczelarzy. Jest również ekspertem , lubianych przez dzieci zajęć, podczas których odkrywa przed najmłodszymi tajemnice pszczół.

 • dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw. UP

  Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1987 roku, a od 1988 roku został zatrudniony w Katedrze Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na którym to miejscu pracuje do dnia dzisiejszego specjalizując się w zakresie chorób owadów użytkowych. Od 29 lat prowadzi kursy dla studentów medycyny weterynaryjnej z zakresu „Choroby owadów użytkowych”. Prowadził również kursy „Chów i hodowla pszczoły miodnej” dla studentów Zootechniki. Prowadzi również liczne szkolenia, seminaria, warsztaty oraz kursy dla pszczelarzy, z zakresu chorób i szkodników pszczół, higieny pasiecznej i środowiska ulowego oraz prawnych wymogów produkcji miodu, organizowane przez ośrodki szkolenia rolniczego (WODR, ODR), związki pszczelarskie i służby weterynaryjne na terenie całego kraju. Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac o tematyce pszczelarskiej, w tym również książek (Pszczelnictwo, Hodowla pszczół, Encyklopedia pszczelarska, Higiena w pasiece, Pokonaj warrozę).

 • Jan Ślósarz

  Mistrz pszczelarski, gawędziarz i wielki pasjonat pszczół. Pszczelarstwem zaraził się od ojca. Specjalista ds. pszczelarstwa w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Organizator konferencji wojewódzkich i powiatowych, autor wielu tekstów do folderów o tematyce pszczelarskiej. Ceniony wykładowca licznych szkoleń i kursów, wykształcił wielu początkujących pszczelarzy. Specjalista w zakresie gospodarki pasiecznej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pożytków spadziowych. Pokora wobec pszczół to cecha którą ceni sobie najbardziej.

 • Jacek Nowak

  Mistrz pszczelarski. Wielki miłośnik historii pszczelarstwa, pszczół oraz znawca produktów pochodzących z ule. Od wielu lat podczas niezliczonych kursów, szkoleń, konferencji i spotkań przekazuje wiedzę kolejnym pokoleniom pszczelarzy. Jacek Nowak swoje pszczelarskie szlify zdobywał pod czujnym okiem prof. Jerzego Woyke, a następnie doskonalił podczas stypendium w USA. Wraz z żoną Emilią prowadzi pasiekę hodowlaną w Kamiannej. Zawsze uśmiechnięty i pełen energii, opowiadając o pszczołach, miodzie, pyłku, pierzdze i propolisie, odrywa przed odwiedzającymi tajemnice pszczelego skarbca.

 • Elżbieta Szeliga

  Mistrz pszczelarski, biolog, nauczyciel. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne na szkoleniach i kursach pszczelarskich. Dzięki doświadczeniu pedagogicznemu z łatwością przekazuje swoją wiedzę adeptom pszczelarstwa. Zafascynowana zagadnieniami związanymi z biologią i genetyką pszczół i jej wpływem na funkcjonowanie rodziny pszczelej. Prowadzi własną pasiekę hodowlaną, w której zajmuje się hodowlą i inseminacją matek pszczelich.

 • Andrzej Kulig

  Mistrz pszczelarstwa, który prowadzi zawodowe gospodarstwo pszczelarskie. Jest kontynuatorem wieloletnich rodzinnych tradycji pszczelarskich. Ciekawym aspektem jego doświadczenia zawodowego jest gospodarka w pawilonach. Pasieki Andrzeja Kuliga, choć rozsiane na terenie całej Małopolski, w przeważającej większości ulokowane są na terenach spadziowych. A on sam specjalizuje się w pozyskiwaniu właśnie miodu spadziowego. Zaangażowany w życie krakowskiej społeczności pszczelarskiej, pełni funkcję Wiceprezesa Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich.

Drodzy kursanci w roku 2021 odbędą się dwa kursy - Kurs Akacjowy i Kurs Lipowy. Program obydwu kursów jest identyczny, jedynie zajęcia odbywają sie w różnych terminach. W wiadomości mailowej przesłanej do osób zapisanych na kurs, można dokonać wyboru kursu. Nie jest to konieczne. W przypadku gdy jest to Państwu obojętne prosimy nie dokonywać wyboru, my przydzielimy Państwa do jedej z grup. W grudniu prześlemy szczegółowy harmonogram zjazdów wraz z godzinami, przedmiotami i prowadzącymi zajęcia.

Terminy zjazdów w roku 2021

Kurs Akacjowy:Kurs Lipowy:
27 lutego27 lutego
6 marca13 marca
10 kwietnia17 kwietnia
15 maja22 maja
19 czerwca26 czerwca
10 lipca24 lipca
7 sierpnia14 sierpnia
11 września18 września
9 października16 października
13 listopada20 listopada


Pasieka Uniwersytecka w Ogrodzie Botanicznym ul. Kopernika 27, Kraków

Sytuacja epidemiologiczna na świecie i w Polsce cały czas się zmienia. Nie wiemy z jakimi obostrzeniami będziemy mieć do czynienia w roku 2021. Mamy nadzieję, że kurs w przyszłym roku będzie mógł odbywać się w tradycyjnej formie.

W przypadku gdy nie będzie to możliwe, kurs nie zostanie odwołany lecz odbędzie się w jednej z dwóch form:

w formie hybrydowej - zajęcia teoretyczne będę przeprowadzone w formie on-line a zajęcia praktyczne będą przeprowadzone w pasiece na świeżym powietrzu w mniejszych grupach.

lub

wyłącznie w formie on-line - w przypadku gdy wg. zaleceń Ministerstwa Zdrowia będzie wprowadzony zakaz zgromadzeń. Zajęcia teoretyczne będę odbywać się w formie on-line. Zajęcia praktyczne będziemy nagrywać dla Państwa w formie wideo w pasiece i przesyłać drogą mailową. Organizowane będą również spotkania on-line w formie webinarów.

Newsletter: