Kurs inseminacji matek pszczelich EN

Kurs inseminacji matek pszczelich to specjalistyczne szkolenie kończące się egzaminem i otrzymaniem uprawnień do wykonywania zabiegów inseminacji matek pszczelich. Program uwzględnia zakres określony w art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Organizacji Hodowli i Rozrodzie Zwierząt Gospodarskich. Kurs obejmuje 32 godziny zajęć, w tym 15 godzin teorii oraz 17 godzin praktyki. Ze względu na specyfikę szkolenia oraz komfort pracy uczestników wielkość grupy ograniczona jest do 10 osób. Dla każdego przygotowane jest osobne i kompletnie wyposażone stanowisko do inseminacji matek pszczelich. Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwe jest uczestnictwo z własnym aparatem do inseminacji, oraz w ramach kursu konsultacja dotycząca jego prawidłowego ustawienia.

Zapisz siękup prezent

Szkolenie prowadzone jest stacjonarnie, zgodnie z harmonogramem. Część praktyczna prowadzona jest w formie ćwiczeń, część teoretyczna w formie wykładów.

Do kogo skierowany jest kurs?

- zaawansowanych pszczelarzy, którzy pragną w swoich pasiekach skorzystać z zalet inseminacji
- początkujących hodowców, którzy rozpoczynają realizacje programów hodowlanych
- wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu inseminacji matek pszczelich i jednocześnie zdobyć uprawnienia inseminatora
- hodowców, którzy do tej pory korzystali z usług inseminatorów, a obecnie chcą sami wykonywać zabiegi

W jakich dniach odbywa się kurs?

Kurs odbywa się w dniach 30 maja - 1 czerwca 2024.
Egzamin odbywa się w dniu 2 czerwca 2024.

Czy otrzymuję uprawnienia do wykonywania zawodu?

Kurs inseminacji kończy się egzaminem. Po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym kursant otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie inseminatora matek pszczelich oraz dające uprawnienia inseminatora.

Jak duża jest grupa?

Kurs inseminacji jest szkoleniem specjalistycznym, specyfika techniki inseminacji matek pszczelich wymaga indywidualnego podejścia do każdego kursanta. W związku z powyższym grupa liczy jedynie 10 osób.

Czy mogę przywieźć swój sprzęt?

Każdy uczestnik ma dostęp do w pełni wyposażonego stanowiska do inseminacji. Osoby posiadające swój sprzęt mogą przywieźć go ze sobą i pracować na nim podczas kursu. W ramach kursu zapewniamy konsultacje dotyczące odpowiedniego przygotowania i ustawienia własnego sprzętu.

Czy zapewniamy matki i trutnie?

Tak, dla każdego uczestnika szkolenia, organizator zapewnia matki oraz trutnie w odpowiednim wieku i ilości gwarantującej komfortowy przebieg ćwiczeń.

Jak się zapisać?

Jeśli chcesz się zapisać na kurs kliknij ZAPISZ SIĘ
Jeśli masz pytania, skontaktuj się drogą mailową: biuro@akademia-pszczelarza.pl

Po dokonaniu zapisu na kurs otrzymasz maila potwierdzającego zapis do grupy mailingowej Kursu Inseminacji — Akademii Pszczelarza.
Sprawdź, czy nie wpadł do skrzynki SPAM!

Zaakceptuj go, aby otrzymywać wszystkie informacje związane z kursem. Poczta elektroniczna to droga, którą najczęściej kontaktujemy się z naszymi kursantami.

Jak zapłacić?

✔ Przelew na konto — jeśli wybrałeś ten sposób płatności, spodziewaj się faktury proformy, którą otrzymasz w tym samym dniu drogą mailową. Będziesz mieć 30 dni na dokonanie płatności.

PayU — jeśli wybrałeś ten sposób płatności, po jej dokonaniu spodziewaj się faktury rozliczeniowej, którą otrzymasz w ciągu trzech dni roboczych drogą mailową.

✔ Raty — Twoją płatność możemy rozłożyć na raty (bez dodatkowych kosztów!). Wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo lub telefonicznie po dokonaniu zapisu.

Jeśli po zapisaniu się, nie otrzymałeś wymienionych wyżej maili, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:
✉ biuro@akademia-pszczelarza.pl ✆ tel.516-828-632
Sprawdzimy, co poszło nie tak.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest dokonanie wpłaty.

PRZEDMIOTY NA KURSIE

Zajęcia teoretyczne:

• Hodowla pszczół.
• Anatomia i fizjologia matek pszczelich i trutni.
• Biologia unasieniania się matek pszczelich.
• Czynniki wpływających na jakość sztucznie unasienianych matek pszczelich.
• Standardowy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia sztucznego unasieniania – dostępne opcje i zasady wyboru (teoria).

Zajęcia praktyczne:

• Standardowy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia sztucznego unasieniania – dostępne opcje i zasady wyboru (teoria).
• Przygotowanie matek i trutni do sztucznego unasieniania.
• Technika inseminacji.
• Zasady higieny i dezynfekcji.
• Problemy z matkami sztucznie unasienianymi.
• Sposoby oceny prawidłowo przeprowadzonego sztucznego unasienienia matek pszczelich.


 • Małgorzata Bieńkowska

  Zawodowo i prywatnie związana jest z pszczołami. Głównym celem Jej pracy jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na pasożyta V. destructor, doskonalenie metod selekcji, doboru do rozpłodu trutni i matek pszczelich oraz doskonalenie metod sztucznego unasieniania. 30 lipca 1992 roku otrzymała zaświadczenie nr 81 o zdaniu egzaminu z zakresu inseminacji matek pszczelich. Jest jednym z założycieli międzynarodowej sieci współpracy naukowej – Research Network of Sustainable Bee Breading, członkiem Międzynarodowej Organizacji COLOSS – Honey Bee Research Association, a także pełni funkcję skarbnika Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich. Z pasją popularyzuje wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć, odkryć oraz wyników badań, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji pszczół i utrzymywania jak największej ich bioróżnorodności w środowisku.

   

 • Monika Leleń

  W pszczelarstwie odnalazła sposób na realizację siebie. Zawsze stawia przed sobą ambitne cele i szybko je realizuje. Zawodowo zajmuje się hodowlą matek pszczelich, szczególnie koncentrując się na procesie unasieniania. Jest przedstawicielem młodego pokolenia inseminatorów, którzy wiedzę w tej dziedzinie czerpią na całym świecie. Monika Leleń doskonale łączy w pszczelarstwie dorobek poprzednich pokoleń z najnowszymi narzędziami, jakie oferuje współczesność. Poza sezonem hodowlanym często prowadzi warsztaty doszkalające dla pszczelarzy. Jest również ekspertem , lubianych przez dzieci zajęć, podczas których odkrywa przed najmłodszymi tajemnice pszczół.

   

 • Przemysław Szeliga

  Mistrz pszczelarski, a przede wszystkim miłośnik pszczół, praca z pasją to jego metoda na sukces. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów, od lat edukuje pszczelarzy zarówno początkujących jak i zaawansowanych. Zaangażowany społecznie, działa na rzecz integracji środowiska pszczelarskiego i upowszechniania wiedzy na temat znaczenia roli pszczoły miodnej w społeczeństwie. Prowadzi własną pasiekę hodowlaną opartą na jednej z najtrudniejszych metod hodowlanych, która umożliwia pozyskanie matek pszczelich najwyższej jakości. Wymagający i krytyczny wobec siebie i innych jest mentorem wielu pszczelarskich dusz. Uczy prowadzenia gospodarki pasiecznej opartej na myśleniu.

   

Kurs odbędzie się w Pasiece Szeligów:

PASIEKA SZELIGÓW
UL. KRÓLEWSKA 30
32-051 WIELKIE DROGI

Kurs inseminacji matek pszczelich kończy się egzaminem. Po odbyciu kursu oraz złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie inseminatora matek pszczelich. Absolwent kursu może przystąpić do egzaminu w roku kolejnym.

Egzamin trwa 2 dni. W pierwszym dniu kursanci przystępują do części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej. W drugim dniu (po 24h) sprawdzana jest kondycja oraz skuteczność unasienienia matki pszczelej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje z zakresu sztucznego unasieniania matek pszczelich składa się z 3 części:

1. CZĘŚCI PISEMNEJ - w formie testu
2. CZĘŚCI USTNEJ - formie odpowiedzi ustnej
3. CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ - w formie zadania praktycznego

Ad. 1. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut. Przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 12 zadań. Dziesięć to pytania zamknięte, zawierające cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Dwa to zadania otwarte opisowe. Przeprowadzana jest z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi.

Ad. 2. Część ustna egzaminu trwa 20 minut. Pytania egzaminacyjne wydrukowane są na osobnych kartkach. Zdający losuje zestaw składający się z 2 pytań z puli 15 zestawów. Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanych pytań i w czasie nie dłuższym niż 5 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.

Ad. 3. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Część praktyczna egzaminu trwa 120 minut. Egzaminowany przeprowadza zabieg sztucznego unasienienia pięciu matek pszczelich. Ocenie podlega skuteczność wykonania zabiegu sztucznego unasieniania oraz prawidłowa procedura przeprowadzenia zabiegu.

* część teoretyczna egzaminu obejmuje zakres wiedzy objętej programem kursu.

Po zapisaniu się na kurs zostanie wystawiona faktura proforma z 30-dniowym terminem płatności. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest jej uregulowanie w terminie. Istnieje możliwość rozbicia płatności za kurs na raty (termin płatności ostatniej raty wypadnie nie później niż na dzień 27 maja 2024). W tym celu prosimy o kontakt z obsługą kursu mailowo (biuro@akademia-pszczelarza.pl) lub telefonicznie (516-828-632).

Kurs kończy się egzaminem, do którego można podejść bezpośrednio po zakończeniu kursu jak i w latach następnych. Decyzję o przystąpieniu do egzaminu w danym roku należy podjąć do dnia 30 kwietnia 2024. Osoby zdecydowane przystąpić do egzaminu bezpośrednio po zakończeniu kursu mogą wybrać opcję zapłaty za "kurs i egzamin" jednocześnie. 

 • Opłata za kurs = 2900 zł
 • Opłata za egzamin = 1000 zł
 • Opłata za kurs + egzamin = 3900 zł

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie faktury.

Newsletter: