Kurs inseminacji matek pszczelich EN

Kurs inseminacji matek pszczelich to specjalistyczne szkolenie kończące się egzaminem i otrzymaniem uprawnień do wykonywania zabiegów inseminacji matek pszczelich. Program uwzględnia zakres określony w art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Organizacji Hodowli i Rozrodzie Zwierząt Gospodarskich. Kurs obejmuje 32 godziny zajęć, w tym 15 godzin teorii oraz 17 godzin praktyki. Ze względu na specyfikę szkolenia oraz komfort pracy uczestników wielkość grupy ograniczona jest do 10 osób. Dla każdego przygotowane jest osobne i kompletnie wyposażone stanowisko do inseminacji matek pszczelich. Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwe jest uczestnictwo z własnym aparatem do inseminacji, oraz w ramach kursu konsultacja dotycząca jego prawidłowego ustawienia.

Zapisz siękup prezent

Szkolenie prowadzone jest stacjonarnie, zgodnie z harmonogramem. Część praktyczna prowadzona jest w formie ćwiczeń, część teoretyczna w formie wykładów.

Do kogo skierowany jest kurs?

- zaawansowanych pszczelarzy, którzy pragną w swoich pasiekach skorzystać z zalet inseminacji
- początkujących hodowców, którzy rozpoczynają realizacje programów hodowlanych
- wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu inseminacji matek pszczelich i jednocześnie zdobyć uprawnienia inseminatora
- hodowców, którzy do tej pory korzystali z usług inseminatorów, a obecnie chcą sami wykonywać zabiegi

W jakich dniach odbywa się kurs?

Kurs odbywa się w dniach 13-15 lipca.
Egzamin odbywa się w dniu 16 lipca.

Czy otrzymuję uprawnienia do wykonywania zawodu?

Kurs inseminacji kończy się egzaminem. Po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym kursant otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie inseminatora matek pszczelich oraz dające uprawnienia inseminatora.

Jak duża jest grupa?

Kurs inseminacji jest szkoleniem specjalistycznym, specyfika techniki inseminacji matek pszczelich wymaga indywidualnego podejścia do każdego kursanta. W związku z powyższym grupa liczy jedynie 10 osób.

Czy mogę przywieźć swój sprzęt?

Każdy uczestnik ma dostęp do w pełni wyposażonego stanowiska do inseminacji. Osoby posiadające swój sprzęt mogą przywieźć go ze sobą i pracować na nim podczas kursu. W ramach kursu zapewniamy konsultacje dotyczące odpowiedniego przygotowania i ustawienia własnego sprzętu.

Czy zapewniamy matki i trutnie?

Tak, dla każdego uczestnika szkolenia, organizator zapewnia matki oraz trutnie w odpowiednim wieku i ilości gwarantującej komfortowy przebieg ćwiczeń.

Jak się zapisać?

Jeśli chcesz się zapisać na kurs kliknij ZAPISZ SIĘ
Jeśli masz pytania skontaktuj się drogą mailową: biuro@akademia-pszczelarza.pl

Po dokonaniu zapisu na kurs otrzymasz maila potwierdzającego zapis do grupy mailingowej Kursu Inseminacji - Akademii Pszczelarza.
Sprawdź czy nie wpadł do skrzynki SPAM !

Zaakceptuj go, aby otrzymywać wszystkie informacje związane z kursem. Poczta elektroniczna to droga, którą najczęściej kontaktujemy się z naszymi kursantami.

✔ Jeśli wybrałeś przelew na konto jako sposób płatności, spodziewaj się
faktury proformy, którą otrzymasz w tym samym dniu drogą mailową.

✔ Jeśli wybrałeś Payu jako sposób płatności, spodziewaj się faktury rozliczeniowej, którą otrzymasz w ciągu trzech dni roboczych również drogą mailową.

Jeśli po zapisaniu się, nie otrzymałeś wymienionych wyżej maili ,
skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo
✉ biuro@akademia-pszczelarza.pl ✆ tel.516-828-632
Sprawdzimy co poszło nie tak.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest dokonanie wpłaty.
(wpłaty należy dokonać do 21 dni od daty zapisu)

Możliwa jest płatność na raty po wybraniu konkretnej opcji i skontaktowaniu się z obsługą kursu

PRZEDMIOTY NA KURSIE

Zajęcia teoretyczne:

• Hodowla pszczół.
• Anatomia i fizjologia matek pszczelich i trutni.
• Biologia unasieniania się matek pszczelich.
• Czynniki wpływających na jakość sztucznie unasienianych matek pszczelich.
• Standardowy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia sztucznego unasieniania – dostępne opcje i zasady wyboru (teoria).

Zajęcia praktyczne:

• Standardowy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia sztucznego unasieniania – dostępne opcje i zasady wyboru (teoria).
• Przygotowanie matek i trutni do sztucznego unasieniania.
• Technika inseminacji.
• Zasady higieny i dezynfekcji.
• Problemy z matkami sztucznie unasienianymi.
• Sposoby oceny prawidłowo przeprowadzonego sztucznego unasienienia matek pszczelich.


 • Małgorzata Bieńkowska

  Zawodowo i prywatnie związana jest z pszczołami. Głównym celem Jej pracy jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na pasożyta V. destructor, doskonalenie metod selekcji, doboru do rozpłodu trutni i matek pszczelich oraz doskonalenie metod sztucznego unasieniania. 30 lipca 1992 roku otrzymała zaświadczenie nr 81 o zdaniu egzaminu z zakresu inseminacji matek pszczelich. Jest jednym z założycieli międzynarodowej sieci współpracy naukowej – Research Network of Sustainable Bee Breading, członkiem Międzynarodowej Organizacji COLOSS – Honey Bee Research Association, a także pełni funkcję skarbnika Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich. Z pasją popularyzuje wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć, odkryć oraz wyników badań, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji pszczół i utrzymywania jak największej ich bioróżnorodności w środowisku.

   

 • Monika Leleń

  W pszczelarstwie odnalazła sposób na realizację siebie. Zawsze stawia przed sobą ambitne cele i szybko je realizuje. Zawodowo zajmuje się hodowlą matek pszczelich, szczególnie koncentrując się na procesie unasieniania. Jest przedstawicielem młodego pokolenia inseminatorów, którzy wiedzę w tej dziedzinie czerpią na całym świecie. Monika Leleń doskonale łączy w pszczelarstwie dorobek poprzednich pokoleń z najnowszymi narzędziami, jakie oferuje współczesność. Poza sezonem hodowlanym często prowadzi warsztaty doszkalające dla pszczelarzy. Jest również ekspertem , lubianych przez dzieci zajęć, podczas których odkrywa przed najmłodszymi tajemnice pszczół.

   

 • Przemysław Szeliga

  Mistrz pszczelarski, a przede wszystkim miłośnik pszczół, praca z pasją to jego metoda na sukces. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów, od lat edukuje pszczelarzy zarówno początkujących jak i zaawansowanych. Zaangażowany społecznie, działa na rzecz integracji środowiska pszczelarskiego i upowszechniania wiedzy na temat znaczenia roli pszczoły miodnej w społeczeństwie. Prowadzi własną pasiekę hodowlaną opartą na jednej z najtrudniejszych metod hodowlanych, która umożliwia pozyskanie matek pszczelich najwyższej jakości. Wymagający i krytyczny wobec siebie i innych jest mentorem wielu pszczelarskich dusz. Uczy prowadzenia gospodarki pasiecznej opartej na myśleniu.

   

Kurs odbędzie się w Pasiece Szeligów:

PASIEKA SZELIGÓW
UL. KRÓLEWSKA 30
32-051 WIELKIE DROGI

Kurs inseminacji matek pszczelich kończy się egzaminem. Po odbyciu kursu oraz złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie inseminatora matek pszczelich. Absolwent kursu może przystąpić do egzaminu w roku kolejnym.

Egzamin trwa 2 dni. W pierwszym dniu kursanci przystępują do części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej. W drugim dniu (po 24h) sprawdzana jest kondycja oraz skuteczność unasienienia matki pszczelej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje z zakresu sztucznego unasieniania matek pszczelich składa się z 3 części:

1. CZĘŚCI PISEMNEJ - w formie testu
2. CZĘŚCI USTNEJ - formie odpowiedzi ustnej
3. CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ - w formie zadania praktycznego

Ad. 1. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut. Przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 12 zadań. Dziesięć to pytania zamknięte, zawierające cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Dwa to zadania otwarte opisowe. Przeprowadzana jest z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi.

Ad. 2. Część ustna egzaminu trwa 20 minut. Pytania egzaminacyjne wydrukowane są na osobnych kartkach. Zdający losuje zestaw składający się z 2 pytań z puli 15 zestawów. Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanych pytań i w czasie nie dłuższym niż 5 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.

Ad. 3. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Część praktyczna egzaminu trwa 120 minut. Egzaminowany przeprowadza zabieg sztucznego unasienienia pięciu matek pszczelich. Ocenie podlega skuteczność wykonania zabiegu sztucznego unasieniania oraz prawidłowa procedura przeprowadzenia zabiegu.

* część teoretyczna egzaminu obejmuje zakres wiedzy objętej programem kursu.

Po zapisaniu się na kurs, zostanie wystawiona faktura proforma z 30 dniowym terminem płatności. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest jej uregulowanie w terminie. Istnieje możliwość rozbicia płatności za kurs na raty (termin płatności ostatniej raty wypadnie nie później niź na dzień 30 maja 2023). W tym celu prosimy o kontakt z obsługą kursu mailowo (biuro@akademia-pszczelarza.pl) lub telefonicznie (516-828-632).

Kurs kończy sie egzaminem, do którego można podejść bezpośrednio po zakończeniu kursu jak i w latach następnych. Decyzję o przystąpieniu do egzaminu w danym roku należy podjąć do dnia 30 kwietnia 2023. Osoby zdecydowane przystąpić do egzaminu bezpośrednio po zakończeniu kursu mogą wybrać opcję zapłaty za "kurs i egzamin" jednocześnie. 

 • Opłata za kurs = 2900 zł
 • Opłata za egzamin = 1000 zł
 • Opłata za kurs + egzamin = 3900 zł

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie faktury.

Newsletter: