dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UP

Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1987 roku, a od 1988 roku został zatrudniony w Katedrze Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na którym to miejscu pracuje do dnia dzisiejszego specjalizując się w zakresie chorób owadów użytkowych. Od 29 lat prowadzi kursy dla studentów medycyny weterynaryjnej z zakresu „Choroby owadów użytkowych”. Prowadził również kursy „Chów i hodowla pszczoły miodnej” dla studentów Zootechniki. Prowadzi również liczne szkolenia, seminaria, warsztaty oraz kursy dla pszczelarzy, z zakresu chorób i szkodników pszczół, higieny pasiecznej i środowiska ulowego oraz prawnych wymogów produkcji miodu, organizowane przez ośrodki szkolenia rolniczego (WODR, ODR), związki pszczelarskie i służby weterynaryjne na terenie całego kraju. Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac o tematyce pszczelarskiej, w tym również książek (Pszczelnictwo, Hodowla pszczół, Encyklopedia pszczelarska, Higiena w pasiece, Pokonaj warrozę).

Newsletter: