Dr n. wet. Anna Gajda

Kierownik Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jest lekarzem weterynarii i doktorem nauk weterynaryjnych. Jej praca doktorska traktuje o zakażeniu N. ceranae i wirusem choroby czarnych mateczników. Od 11 lat prowadzi badania patogenów pszczół oraz uczy studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej o chorobach owadów użytkowych. Prowadzi bardzo liczne kursy i szkolenia z zakresu patologii pszczelej dla pszczelarzy oraz lekarzy weterynarii w Polsce i za granicą. Jest członkiem Executive Committee międzynarodowego stowarzyszenia COLOSS (Prevention of honeybee Colony Losses), jak również członkiem Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem-założycielem Research Network for Sustainable Bee Breeding. Jest współautorką między innymi Narodowej strategii Ochrony Owadów Zapylających, Atlasu Chorób Pszczół, książki No Bees No Life oraz Phylogenetics of Bees jak również przeszło 50 innych publikacji. Wiedzę z zakresu apipatologii i szeroko pojętego pszczelarstwa poszerzała na licznych stażach i szkoleniach krajowych i zagranicznych w wiodących Europejskich ośrodkach.

Komentarze (0)

  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Newsletter: